Slovenskí ortopédi a reumatológovia potvrdili účinnosť kĺbovej výživy Versan v štúdii s 1039 pacientami

koleno rontgen

Artróza je najčastejšie nezápalové ochorenie kĺbov, ktoré postihuje asi 15 % slovenskej populácie. Vo veku nad 55 rokov však až 80 % populácie.

Štatistiky na Slovensku hovoria jasne:

  • každý 6. pacient navštívi lekára pre bolesť v kĺboch
  • každý 3. pacient potvrdí bolesť kĺbov po priamej otázke od lekára
  • každý 2. pacient nad 60 rokov má problémy s kĺbmi

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí artróza u žien v poradí príčin práceneschopnosti na 4. miesto, u mužov na 8. miesto. Najčastejšie postihnuté kĺby sú kolená, bedrový kĺb a chrbtica.

Pozorovanie pacientov na Slovensku

Na Slovensku prebiehalo pri uvedení produktu Versan cps. na trh 3 mesačné sledovanie pacientov s bolesťami kĺbov. Sledovanie pacientov prebiehalo na ortopedických a reumatologických ambulanciách. Do sledovania bolo zapojených 43 centier, rovnomerne rozdelených po celom Slovensku.

Celkový počet pacientov bol 1039, z toho 602 žien a 437 mužov. Kontroly prebiehali v 1., 6., a 12. týždni.

89,4% pacientov vyhľadalo lekársku pomoc práve kvôli bolestiam kĺbov.

Čo najviac trápilo slovenských pacientov?

68,3% z nich potvrdilo stuhnutosť kĺbu

66,8% praskanie v kĺbe

56,4% obmedzenie pohybu v kĺbe.

Aké boli výsledky a spokojnosť slovenských pacientov?

Počas druhého kontrolného vyšetrenia až 98,9 % pacientov potvrdilo, že bude pokračovať v užívaní Versanu. Až 98,3 % pacientov hodnotilo priebeh užívania ako vyhovujúci bez udania nežiaducich účinkov. Čo je však najdôležitejšie, až 77,5 % pacientov pocítilo zlepšenie bolestí kĺbov. Hodnoty na škále bolesti (1-10) sa na začiatku pozorovania pohybovali najčastejšie od 6-10. Po ukončení pozorovanie tieto hodnoty klesli na 0-6. U 24 pacientov došlo dokonca k úplnému ústupu bolesti!

Prečo by ste sa mali rozhodnúť práve pre Versan?

  1. Presvedčivé výsledky klinického pozorovania priamo na Slovensku, so slovenskými lekármi a pacientami.
  2. Najvyššie množstvo kolagénu typu II (600 mg v dennej dávke), ktorý kĺby najviac potrebujú.
  3. Vynikajúca vstrebateľnosť - hydrolyzovaný kolagén veľkosti 1500-2000 daltonov v porovnaní s trhovým priemerom 2000-6000 daltonov.
  4. Najvyššie množstvo kyseliny hyalurónovej (100 mg).
  5. Navyše chondroitín sulfát a vitamín C pre vyššiu účinnosť a pomoc pri tvorbe šliach a väzív.

                                                     Versan overena učinnost kolagen na klby Versan

 

Literatúra:

Šteňo B. Ambulantná terapia, 2008. 6(3):164-168